Uw kind aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?

Wij vinden het erg  belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij graag op ons. U moet echter vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure.

Bij de aanmelding van kinderen die van een andere school komen, kijken we vooraf of wij de eventueel gevraagde  speciale zorg kunnen bieden.

 

Nieuwe leerlingen

Uw zoon of dochter wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze school? Neemt u gerust contact met ons op. De directeur maakt een afspraak met u en uw kind voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Uw kind is hierbij van harte welkom! U ontvangt tevens de nodige informatie. Natuurlijk kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.

Besluit u om uw kind bij onze school aan te melden, dan kan het inschrijfformulier worden ingevuld. Deze ontvangt u bij de rondleiding of digitaal indien u dit liever heeft. Dit formulier kunt u geprint inleveren bij de directeur of digitaal insturen aan: m.bossers@nissewijs.nl

  • Ongeveer drie weken voordat uw dochter/zoon vier jaar wordt, ontvangt hij/zij een ‘wenboekje’.
  • Om te wennen kan uw kind voordat het vier jaar wordt drie dagen in de toekomstige groep meedraaien.
  • De praktijk heeft ons geleerd, dat de maand december en de laatste drie weken voor de zomervakantie voor nieuwe kinderen geen fijne momenten zijn om te wennen of als vierjarige te starten. We plannen daarom geen gewenningsdagen in die periode. De eerste schooldag is in die gevallen na de kerst- of  zomervakantie.
  • Startdatum. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden start de hopelijk prachtige ‘schoolcarrière’. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Voor de continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en de groep gaan wij er echter vanuit, dat uw kind als vierjarige alle dagen op school komt. Mocht een kind dat soms niet aankunnen, dan vinden we daar altijd samen met u een oplossing voor. Wilt u eventuele afwezigheid aan ons doorgeven?