Ons onderwijs

Het is ons streven om ons doel, uw kind te laten uitstromen op dat niveau waar het volgens ons hoort, te halen. Met deze werkwijze én een goede leerkracht hebben we al met succes de afgelopen jaren een goede groep 8 afgeleverd. We zijn al bezig dezelfde lijn uit te zetten vanaf groep 1/2. 

Het onderwijs op De Piramide en de doorgaande ontwikkeling van uw kind op sociaal-emotioneel, didactisch en pedagogisch gebied moet verantwoord en gegarandeerd blijven. Daarom......"Voor ieder kind het beste resultaat!".

Er komt een nieuw schoolgebouw in de Elementen aan de Maasboulevard. De komst van het nieuwe schoolgebouw is noodzakelijk geworden door de bouw van nieuwe woningen in de aankomende jaren en daarmee de verwachte groei van het aantal leerlingen. Het is de bedoeling dat de leerlingen van de Piramide locatie Schenkel naar dit nieuwe gebouw gaan. Dit zal naar verwachting in 2025 zijn.

Door de verwachte groei van het aantal leerlingen wordt de locatie Schenkel, nu nog dislocatie van de Piramide Groenewoud, met ingang van het nieuwe schooljaar een zelfstandige school. Voorlopig te noemen Piramide-Elementen. Voor onze leerlingen en collega’s verandert er weinig. De kinderen krijgen les in hun vertrouwde gebouw door de vertrouwde leerkrachten. Wel zullen de leerlingen administratief worden ingeschreven op de nu zelfstandige school. 

In het nieuwe jaar geven we, in overleg met de medezeggenschapsraad , verder vorm aan de zelfstandigheid van de school.